Hästhälsa


Hästhälsa

- Hästhälsa är att se helheten kring hästen.

- Miljö, foder, träning, utrustning, hovvård och

hästkunskap

Att stärka ”svagheter” genom att hitta obalans i inre

organ och lossa spänningar i muskulaturen som kan

orsaka att kotor ändrar läge.

Använder holistisk hästterapi och naturliga

alternativbehandlingar.


Funktionell Hovvård

Hoven får sin balans av naturliga vinklar och rätt

överrullningspunkt. Det skapar optimal förutsättning

för hovmekaniken att fungera så naturligt som möjligt

som i sin tur ger kroppen bra möjligheter att klara

belastningar.

Copyright © All Rights Reserved